Kontakta Stacken

Enhetschef

Annika Hortlund

Psykolog

Stefan Boström

Skoladministratör

Jessica Mård

Arbetslagsledare

Nina Svärd

Lärare

Jenni Larsson

Lärare

Åsa Forsberg

Elevassistent

Karin Lindén

Elevassistent

Karin Karlsson

Elevassistent

Helia Hole

Fritidshemsassistent

Britt-Marie Sannegård

Besöksadress och telefon

Stackmästarvägen 1-3
Uppdaterad: