Information Coronaviruset

Aktuell information om hanteringen av coronaviruset i Uppsala kommun.

Läs mer om Information Coronaviruset

Stackens resursenhet

Stackens resursenhet erbjuder skola, för elever i åk 1-3, som är i behov av stort vuxenstöd och undervisning i ett mindre sammanhang. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola.  Stacken tillhör Resursenheternas LMH-enhet (Låg-Mellan-Hög). LMH-enheten består av fyra enheter: Stacken, Lindskolan, Oxelskolan och Tallskolan. 

Läs mer om Verksamheten

Fritids serverar frukost från årsskiftet

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan. 

På Stacken serveras frukost till elever som kommer innan 7.30.

Nyheter

  • Oj, vilket år det har varit!

    Med anledning av coronapandemin och det exceptionella år vi har bakom oss vill jag rikta ett stort tack till alla barn, elever och medarbetare i Uppsala kommuns förskolor och skolor.
    18 december 2020
  • Skolval 2020, besked om placeringar

    Av de 4600 barn och elever som bjöds in till skolval gjorde 97,9 procent ett aktivt val. En ökning med nära tre procent från förra året. I år fick 96,3 procent av de sökande något av sina tre val.
    13 mars 2020
Gå till nyhetsarkivet