Resursenhet Stacken

Stackens resursenhet tar emot elever som av olika anledningar är i behov av att vistas i ett mindre sammanhang, med hög personaltäthet. 

På Stacken finns plats för upp till 8 elever i åk 1-3. Hemskolan ansöker om plats. Eleverna tillhör sin hemskola under tiden de går på Stacken. 

Vi följer gällande styrdokument för skola och skolbarnomsorg. Vi genomför nationella prov i åk 3.På Stacken finns även skolbarnomsorg. 

På enheten arbetar grundskollärare, fritidsledare, elevassistenter samt psykolog. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Resursenhet Stacken